Ето кои сме ние:

 

Психолог Людмила Боянова. Притежава магистърска степен по икономика и магистърска степен по психология. Професионално с икономика и бизнес се занимава от 2003 г., а с психология- от 2009г. От 2017 година и към настоящия момент е издател, главен редактор, уеб дизайнер и колумнист в е – списание за психология “Психика”. Притежава компетентност в редица области, сред които: психология на личността, психодиагностика, консултативна психология, психология на развитието в детско-юношеската възраст, социално – психологически тренинг, трансперсонална психология, когнитивна психология, психология на влиянието, мотивация на поведението, клинична психология, управление на човешките ресурси и работната заплата, бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси, информационни системи в управлението на човешките ресурси, предприемачество и още много други.

Психолог Мария Коева. Завършила e бакалавърска степен Психология с педагогическа правоспособност – Учител по Психология, и магистърска степен Психология на управлението в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2017 година и към настоящия момент е редактор и колумнист в е – списание за психология “Психика”. Притежава компетентност в редица области на психологията, сред които: насоки за работа с младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества, подкрепа на деца и жени, които са жертви на насилие, работа с пострадали от физическо и сексуално насилие, работа с повишена тревожност, провокирана от различни стресови събития, семейна психология, страхове, трудности с адаптация, социални и лидерски умения, житейски и професионални кризи и още много други.

Колумнист Цветана Вълчанова. Не е психолог. От 2017 година и към настоящия момент е редактор и колумнист в е – списание за психология “Психика”. Това, с което може да бъде от помощ, са споделяне на личен опит по теми за самоусъвършенстване, по-лесно общуване с другите, нов поглед на проблемите с цел по-бързото им решаване.


Scroll to Top