На много ученици се налага поне веднъж да сменят училището. За някои от тях обаче това е голям стрес и те трудно се справят с адаптацията, новите учители, съученици, изисквания. И ...