Религии – началото Още от както човек се е осъзнал като мислещо същество, той е започнал да се опитва да си обясни света. Заедно с това започнал и да се плаши ...