благодарността

Благодарността

Благодарността е интересно явление не само в позитивната психология. Тя е заучен модел на поведение, начин на възпитание, вид манталитет. Благодарността съществува от времето на праисторическия човек до днес под различни форми и проявления. Тя е форма на общуване в обществото и социума. Благодарните деца, в последствие възрастни, са много по-успешни през жизнения си цикъл, …

Благодарността Read More »