Осъзнато сънуване (ОС)

Акценти: Като термин осъзнатото сънуване е въведено за пръв път от холандския психиатър Фредерик ван Еден (1860—1932). Но първото доказателство за ОС е получено едва през 70-те години на XX век от британския психолог Кейт Хеърни. Няколко години по-късно американският психофизиолог Стивън Лаберж, независимо от Хеърни, разработва подобна техника, като част от докторската си дисертация. През 80-те години на XX век са получени още научни доказателства, потвърждаващи съществуването на осъзнато сънуване. В психологията то се ползва за самоанализа и самопознание, за изработване на увереност, за справяне с фобии и страхове, с кошмари – до колкото може да се проектират ситуации, в които човек безопасно да отработи свои реакции и при необходимост да променя сюжетната линия.
 
Темите, които ще бъдат разгледани, са:
 

1. История на осъзнатото сънуване.
2. Същност на съня.
3. Разпознаване на осъзнат сън.
4. Как да се озовем в осъзнат сън и да го запомним.
5. Как да конструираме сюжет в осъзнат сън.
6. Въпроси и отговори.
Бонус: Достъп до специализирана фейсбук група с над 9 хиляди участници.

Водещ: психолог Людмила Боянова

Тренинг Съдържание

Scroll to Top