Стопанка

стопанка Една стопанка се събуди от крясъка на петела. Сети се, че е лято и е време да се събират дърва и побутна мъжа си. Защото той се правеше на заспал. Беше се сетил предната вечер, че тази сутрин ще пропее петела и ще го сръга стопанката и ще трябва да запрегне каруцата, та да ходят да събират дърва. От друга страна, неговите приятели му рекоха, че той е мъж под чехъл и ако запрегне каруцата и отиде за дърва, те ще са сигурни, че е мъж под чехъл. От трета страна, то не беше за разправяне, но мъжа се сети, как в едно такова лято, стопанката му стана преди изгрев, той запрегна каруцата и отидоха в гората да събират дърва. Как каруцата остана празна, но след девет месеца той стана баща на един непрокопсаник и колко хубаво беше.

Лятото е време за събиране на дърва. Защото всички знаем, че ще дойде зима и неминуемо ще ни трябват. И понеже светът винаги знае, а забравя да чувства, дърва трябват. И цената на наръча става световен проблем. И се събират световните лидери, та да обсъдят и решат, как да помогнат на нашенци да си набавят дърва. И понеже световните лидери само това си мислят, то нашенци стоят в кръчмите и чакат. Или поне така разправят на жените си. Защото инак как да обясниш на жена, че те, световните лидери, само за тебе мислят?

А в гората има една поляна, дето няма пукната клонка, но има билки и дъхава трева и непрокопсаниците, дето ще се появят в зимата ще бъдат здрави и силни. Светът иска да знае, а забравя да чувства и да живее така, сякаш е вечно лято. Непрокопсаникът, дето беше заченат на онази поляна, също се събуди от крясъка на петела. Той, за разлика от техните, не се интересуваше от събирането на дърва. Старите имаха грижата, а неговата задача беше да стане световен лидер и за това ходеше по цял ден накипрен и на всички разправяше, че тоя проблем ще го реши.

Младежът знаеше, много знаеше, защото баща му потроши една торба пари, та да го изучи и направи човек. И сега, той, непрокопсаникът, се ядосваше, че е син на прост селянин и трябва да започне да израства в обществото. Представяше си как ще реши един проблем и всички ще му се поклонят и ще го признаят за световен лидер и той само ще знае и ще дава акъл на простите селяни.

Измъкна  се бързо от чергата и облече едни модерни дънки, светът го чакаше. Взе комат хляб и парче сирене, излезе от стаята си и тъкмо да започне да мляска, сети нечий поглед. От съседния двор едно момиче го гледаше с присвити очи. И непрокопсаникът забрави за световните лидери и проблеми. Почувства! За първи път в живота си нямаше какво да разправя и да мъдрува, защото когато почувства човек, то всичкото знание на света не струва и една люспа от семка на момичето от съседния двор.

Петелът изкряска отново и младият мъж взе секира, защото каруцата на баща му стоеше непотегната от много време. Запрегна конете и метна една шарена черга. И като стана баща му и не намери каруца и коне, сети се. И взе да потяга сайванта, защото световните лидери бяха се събрали да мъдруват, но той щеше да става дядо.

Автор: Иван Луджов

Четете е-списание “Психика” на сайта ни: КЛИК

Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Scroll to Top