Мобинг или насилието в училище

мобинг Мобинг (от английския термин “mobbing”) е форма на агресивно поведение, характеризираща се с продължително и систематично унижаване, дискриминация или заплашване на един човек или на една група хора. Това поведение може да бъде изразено както чрез физически, така и чрез психически тормоз.

Мобингът в училище е форма на насилие, която засяга много деца и младежи по света. Това е поведение, което повтаря, е намерено и е насочено към даден индивид с цел унижаване, заплашване или дискриминация. Тези агресивни действия могат да се изразяват както физически, така и психологически, и често водят до отрицателни последствия за жертвата.

Причини за мобинг

Често е трудно да се определи една конкретна причина за тази негативна поведенческа динамика, но изследванията показват някои общи обстоятелства и условия, които могат да доведат до мобинг.

– Липсата на социални умения: Децата, които не разбират или не могат да се адаптират към социалните норми, често са обект на мобинг. Те може да бъдат изключени от групи, защото техните връстници ги виждат като различни или странни. Това може да създаде изолация, която допълнително усилва цикъла на мобинг.

– Желанието за доминация: Мобингът често е свързан с желанието на едно дете или група деца да контролират или да доминират над други. Това може да произлезе от чувство на несигурност или страх, или просто от желание да се възхитят други хора.

– Отсъствието на надзор от страна на възрастните: Училищата, в които възрастните (учители, директори, друг персонал) не обръщат достатъчно внимание на междуличностните отношения между децата, могат да станат обект на мобинг. Важно е възрастните да бъдат в състояние да предотвратят и реагират на агресивното поведение, а също така и да предоставят положителни модели за поведение.

– Наличието на агресивно поведение в семейството или общността: Децата, които са свидетели на агресия в семейството или общността, често имитират тези модели на поведение. Това може да включва физическа агресия, като бой, или психическа агресия, като тормоз или унижение.

Съществуват и други фактори, които могат да предизвикат мобинг, като например етническата или културна принадлежност, сексуалната ориентация, религиозните убеждения, физическите особености и др. Въпреки това, е важно да се отбележи, че мобингът е недопустимо поведение и че всеки има правото да се чувства сигурен и уважаван в училищната среда.

Признаци и последствия от мобинга

Мобингът може да има дълготрайни и сериозни последици за жертвите, включително физически, емоционални и психологически проблеми. За да се предотвратят тези последици, е важно да се познават признаците на мобинг, за да може да се реагира на време.

– Признаци за мобинг:

– Промени в поведението: Децата, които стават жертва на мобинг, могат да покажат изненадващи промени в поведението си. Те може да станат изключително тихи или срамежливи, или пък да станат агресивни и раздразнителни.

– Ниска самооценка: Мобингът често води до намаляване на самооценката. Жертвите на мобинг могат да се чувстват безсилни, непълноценни и нежелани.

– Проблеми с концентрацията: Стресът и тревогата, свързани с мобинга, могат да водят до проблеми с концентрацията в училище или вкъщи.

– Отрицателни промени в учебните резултати: Често мобингът води до намаляване на учебната мотивация и учебните резултати на децата.

– Уединение: Мнозина от жертвите на мобинг предпочитат да бъдат сами, отколкото да рискват да бъдат тормозени. Това често води до социална изолация.

– Проблеми със съня: Мобингът може да води до нервоза и тревожни сънища, които пречат на нормалния сън.

– Самонараняване или самоубийствени мисли: В най-тежките случаи, децата, които стават жертва на мобинг, могат да се опитват да се нараниат сами или да имат самоубийствени мисли. Това е изключително сериозен признак, който изисква незабавна намеса от страна на професионалист.

– Последствия от мобинга:

В дългосрочен план, мобингът може да остави сериозни последствия върху живота и здравето на жертвите. Те включват:

– Тревожност и депресия: Децата, които са били жертва на мобинг, имат по-голям риск да развият тревожност и депресия във възрастта.

– Проблеми със самооценката: Мобингът може да доведе до намаляване на самооценката, което може да има отрицателно влияние върху личния и професионален живот на индивида.

– Социални проблеми: Жертвите на мобинг често имат трудности в социалната взаимодействия, което може да води до социална изолация и самота.

– Образователни и кариерни проблеми: Дългосрочните последствия от мобинга могат да включват намаляване на образователните постижения и трудности в професионалния живот.

Мобингът е сериозен проблем, който изисква внимателно внимание и активно вмешателство. Важно е да се разпознае и да се справим с мобинга в училище, за да защитим здравето на децата ни.

Справяне с мобинга в училище

Обучение и информация: Едно от най-ефективните средства за борба с мобинга е обучението и информираността. Учениците, учителите и родителите трябва да бъдат информирани за признаците и последствията от мобинга, както и за това как да реагират при подобни ситуации.

Политики и процедури: Училищата трябва да имат ясни политики и процедури за борба с мобинга. Това може да включва системи за докладване на случаи на мобинг, както и стратегии за наказание на тези, които извършват мобинг.

Подкрепа за жертвите: Жертвите на мобинг трябва да получават необходимата подкрепа и помощ, която може да включва психологическо консултиране, подкрепа от връстниците и помощ при възстановяването от травмата.

Мобингът в училище е сериозен проблем, който изисква съвместни усилия от страна на учители, родители, ученици и цялата общност. С правилните стратегии и ресурси, можем да работим заедно за създаване на сигурна и подкрепяща учебна среда за всички деца.

За Вас подготви: психолог Людмила Боянова

🔥 Сега е моментът: Изберете правилният курс и получете своето цялостно решениеКЛИК

За Вас подготви: психолог Людмила Боянова

снимка: pixabay.com

Последвайте психолог Людмила Боянова във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psiholog.boyanova/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top