Разпознаване на манипулацията в общуването

манипулацията Понякога сме подложени на “манипулация”, която представлява съзнателно и предварително планирано въздействие върху психиката. Разпознаването на манипулацията в общуването ни помага да защитим позицията си по рационален начин.

Манипулативната опасност може да бъде разпозната както на ниво чувства, така  и на ниво разбиране. И в двата случая преценката за наличието на манипулация се прави в резултат на интерпретация на получената информация: както емоционалната оценка, така и рационалното разбиране, които по един или друг начин засягат човешкото поведение.

Емоционалните реакции отразяват резултата от потвърждаването на важността на дадено събитие и изясняването на необходимото значение на случващото се. В същото време кратките емоционални реакции, които сигнализират за опасност, могат да останат незабелязани и неосъзнати, да останат на подсъзнателно ниво и да предизвикат само неясна тревога. Ако се прецени цялата ситуация, човек придобива усещането, че “тук нещо не е наред”.

Рационалното разпознаване на заплахата може да се основава на познаване на характеристиките на текущата ситуация или участниците в нея. Според Доценко (1997) човек може да разпознае манипулацията и въз основа на собствена история на взаимоотношения с конкретен човек.

Когато човек избере манипулацията като доминираща поведенческа стратегия, това показва подчертана склонност към манипулиране като стабилна личностна черта.

Автор: д-р Димитрина Калоянова

Източник: Калоянова, Д. (2023) Манипулация. Формиране на манипулативната личност, Разпознаване на манипулацията в общуването, Управление и образование, „Проф. д-р Асен Златаров“ Том 19 (4), стр. 21; 

Четете е-списание “Психика” на сайта ни: КЛИК

Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Scroll to Top