Практическо ръководство: как да се справим с усещането за безпомощност

безпомощност Усещането за безпомощност е сложен психологически феномен, който може да засегне всеки от нас. То включва чувството, че човек няма контрол над ситуацията и че действията му няма да имат значим ефект. Нека да разгледаме практически подходи за справяне с този труден проблем.

1. Анализ:

1.1 Определение:

Вътрешното усещане за безпомощност се отнася до перцепцията, че човек няма контрол над ситуацията и че неговите действия са безсмислени или незначителни. Това чувство може да засегне различни аспекти на живота и да доведе до пасивност, отчаяние и депресия. Безпомощността може да включва следните компоненти:

  • Безсилие: Усещане, че не може да се постигне желан резултат, независимо от усилията.
  • Липса на контрол: Чувство, че ситуацията е извън контрол и не може да бъде променена.
  • Пасивност: Тенденция за избягване на активни действия за промяна поради вярата, че те няма да имат ефект.

Анализ на чувствата: Разбирането на това какво точно чувствате може да ви помогне да се справите с проблема. 

1.2 Идентифициране на причините за усещането за безпомощност

 • Лични фактори:

Може да бъдат някои от следните-

  • Ниско самочувствие: Хора с ниско самочувствие често се чувстват безсилни да променят ситуацията.
  • Преживявания от миналото: Преживявания като травми или неуспехи могат да въздействат на текущото усещане за безпомощност.
  • Убеждения: Някои убеждения могат да подхранват чувството за безпомощност, като например убеждението, че успехът в живота е недостижим.
 • Външни фактори:

Може да бъдат някои от следните-

  • Стрес в работата: Постоянният стрес и натоварване могат да доведат до изчерпване и усещане за безпомощност.
  • Семейни и междуличностни проблеми: Конфликти и неразбирателства в личните отношения често са източник на безпомощност.
  • Обществените натиск и очаквания: Социалният натиск и очаквания могат да създадат чувство, че човек е безсилен да отговори на тези изисквания.

Разбирането на тези различни аспекти е основен компонент в процеса на справяне с вътрешното усещане за безпомощност. Този анализ на причините и взаимодействията между личните и външните фактори може да осигури по-добра рамка за планиране на подходящи стратегии за справяне.

2. Стратегии за справяне:

 

2.1.Разбиране на корените на безпомощността

 • Изследване на Причините: Разглеждане на събития или обстоятелства, които могат да доведат до усещане за безпомощност.
 • Проучване на миналия опит: Анализ на минали травми или неуспехи, които могат да влияят на текущото състояние.

Като подходяща техника за самопознание препоръчвам саморефлексията.

2.2. Поставяне на реални цели

Задаване на достижими и измерими цели

 • SMART цели: Това са специфични, измерими, постижими, релевантни и времево определени цели.
 • Планиране: Създаване на конкретен план за постигане на целите.

Отбелязване на малки успехи

 • Празнуване на постигнатото: Награждаване за малки постижения.
 • Визуализация на прогреса: Използване на графики или таблица за следене на напредъка.

2.3. Разработване на умения за справяне

Обучение в техники за управление на усещанията за безпомощност 

Като подходящи техники препоръчвам майндфулнес, автогенен тренинг, прогресивна мускулна релаксация, техники за визуализация.

 • Практика: Редовни сесии за практикуване на тези методи.
 • Интегриране: Включване на тези практики в ежедневния живот.

2.4. Онлайн консултация с мен, психолог Людмила Боянова:

Освобождаването от тежестта на вътрешното усещане за безпомощност може да отвори вратата към обновен смисъл и увереност в живота. Аз съм психолог Людмила Боянова и имам богат опит в работата с хора, които се сблъскват с проблеми, свързани с усещането за безпомощност. Когато се чувствате обезсилени, блокирани от страхове или безнадеждност, аз съм тук, за да ви помогна да намерите пътя си напред. Чрез работа с мен, получавате цялостно решение за справяне с проблема, разработено за Вашия конкретен случай при запазване на пълна конфиденциалност и професионални стандарти.

🔥 Сега е моментът: Изберете правилният курс и получете своето цялостно решение: КЛИК

За Вас подготви: психолог Людмила Боянова

снимка: pixabay.com

Последвайте психолог Людмила Боянова във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psiholog.boyanova/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top