Слънцето

слънцето Слънцето се търкулна по керемидите, задържа се за секунда на улуците, но те изскърцаха и то падна. Улуците са стари, скърцат и не могат едно нищо и никакво слънце да задържат. Ще помоля някоя от олулиците да се качи да ги почисти.

Слънцето се разплака, вероятно се беше понатътрило от падането. Но като видя, че никой не се притичва да го превърже, се смири, даже се засмя леко. И отиде да си мие ръцете за вечеря. Изгряваше луната и светът беше зает да се наяде. Човечетата се прибираха по къщите си. Хората влизаха в домовете си.

Слънцето си изми ръцете, погали котката и се сети, че сега пак ще го накарам да си измие ръцете, защото котката беше черна. В същност тя е бяла, но от минаването през комина не си личи. Доброто често минава през комина, та да не го различат. Защото никой не ще да има в къщата си ангел. Не е удобно, седне човек да пие една ракия и да рече наздраве на ангела. Та за туй те влизат през комина, омазват се и стават черни, като нас.

И когато слънцето преди вечеря погали някой ангел, трябва пак да си мие ръцете. Известно време ангелите се оплакваха, че много от съвременните комини завършват в мазни абсорбатори. И като вземат да се спускат към някой, си омажат крилете с мазнотия. И помолиха да направим нещо.

И се събрахме, все наши момчета от катрана и саждите. И взеха да пламват едни огньове в комините. А се оказа, че то не било от нас. По света, когато изгрее луната, една дама обикаля. Мята по едно парцалче в комините и те пламват от страст. И когато сутрин се събуди слънцето, изпие си млякото, измие си зъбките, светът става населен с бели котки. Неудобно е, ангелите трябва да си останат под прикритие. Дамата се нарича Пролет. Когато изгорим всичките сажди и останат само чисти комини, тя ще дойде.

Автор: Иван Луджов

Четете е-списание “Психика” на сайта ни: КЛИК

Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Scroll to Top