Психолог

Карл Ренсъм Роджърс

Роджърс Карл Ренсъм Роджърс (08.01.1902 – 04.02.1987) е влиятелен американски психолог, който заедно с Е. Маслоу е основател на хуманистичния подход в психологията.

Роден е в Чикаго през 1902 г. Получил образование в Университета на Уисконсин, Теологическата семинария и Колумбийския университет. Заема постът Президент на Националния изследователски съвет на Американската психотерапевтична академия.

Сферата на интереси на Карл Роджърс, освен психотерапия, са педагогика, междукултурна комуникация и решение на междунационални конфликти. Той разработва психотерапевтична система, която е втората по популярност, отстъпвайки място единствено на Фройд.

Теорията за личността на Карл Роджърс се нарича феноменологична. Основните идеи, залегнали в нея са, че поведението на човек може да се разбере само от неговото познание за света. Интересува се от поведението на човека, като важни са неговите становища, разбирания. Най-дълбоката същност на човешката природа е движението напред, развитието, себеосъществяването, ставането. Причина за непрекъснатото “ставане” и развитие са непрестанно менящите се външни обстоятелства, които изискват от личността да взема нови решения, да развива у себе си нови качества и способности. Личността променя своето светоотношение, общо разбиране за живота. Тя обогатява своя опит, променя и развива самия код за тълкуване на опита.

Интересна идея на Роджърс представлява и това, че у човека има от всичко – и от доброто, и от лошото. Когато не се потискат емоции, желания, потребности, те взаимно се балансират и хармонизират. Вярвал, че хората са добри и че човек се ражда добър и ако стане лош, то той не е виновен за това. Убеден е, че човешката природа е позитивна, разумна, хармонична и че водещ принцип в човешкия живот е тенденцията към актуализация, който е централен енергетичен източник за човешкото поведение и целеполагане. Това е, което го превръща в един от най-изтъкнатите хуманисти.

За Вас подготви: психолог Л. Боянова

Четете е-списание “Психика” на сайта ни: КЛИК

Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top