Карен Хорни

Хорни Карен Хорни (1885 – 1952) Карен Хорни е от норвежко-датски произход. Първоначално е практикувала в Германия, но през 1932г., при вземането на властта от нацистите, тя емигрира в САЩ.

Неудовлетворена от “ортодоксалната” фройдистка психоанализа, К. Хорни, заедно с други психоаналитици, основава Асоциацията за развитие на психоанализата и Американският институт за психоанализа.

Самата Хорни счита, че нейните идеи са в рамките на психоанализата, но акцентира върху тези части от теорията на Фройд, които според нея са неправилни. Така Хорни фактически основала независима психоаналитична школа, която се е ползвала със значително влияние в Америка.

Главното и различие с Фройд е, че тя считала неговия подход за твърде механичен и акцентиращ върху биологическата страна на човека, като съществременно са игнорирани социалните фактори.

К. Хорни отправя възражения и към описанията на Фройд по отношение на женската психология, най-вече в частта, където Фройд твърди, че конфликтите в женската психика изникват поради чувство за непълноценност и завист към мъжете заради пениса им. Съгласно нейната концепция, за всички хора е свойнствена “базисната тревога”, възникваща в резултат от травмиращи фактори, нарушаващи целостта в чувството на безопасност на детето първоначално при отношенията му с родителите, а след това и при отношенията му с обществото.

Според Карен Хорни, детето, което изпитва тревога, развива множество методи за борба с чувството на липсваща сигурност и изолираност. Тя извежда три типа такива методи:

1. Стремеж към сближение с хората, в което се проявява потребност от обич;

2. Стремеж към дистанциране от хората, в което се проявява потребността от независимост;

3. Стремеж към конфронтация с хората, в което се проявява потребността от власт;

Видната жена-психоаналитик твърди, че невротичните проблеми възникват тогава, когато човек не може са приеме и съгласува тези три аспекта в своята личност и като следствие се развива едностранчиво. Според нея проблемът може да се избегне, ако детето се възпитава в семейство, където да е заобиколено от обич, доверие, уважение и топлота и където то да се чувства в безопасност. За разлика от Фройд и Юнг, тя не възприема, че конфликтът е заложен в инстинктите и затова е неизбежен, а утвърждава, че конфликтът е резултат от социалните условия.

До края на своя жизнен път Карен Хорни провежда активна дейност. През ноември 1952 г. се обостря диагностицираното и онкологично заболяване. На 4 декември 1952 г. тя умира.

В памет на достиженията на К. Хорни на 6 май 1955 г. в Ню Йорк е открита клиника на името – The Karen Horney Clinic. Клиниката се занимава с обучение и изследвания, а също оказва и нескъпо лечение.

За вас подготви: психолог Л. Боянова

Четете е-списание “Психика” на сайта ни: КЛИК

Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top