Абрахам Маслоу

Маслоу Абрахам (или Ейбрахам) Маслоу (1908-1970) е роден в Ню Йорк през 1908 г. в семейството на евреи, емигрирали от Русия. Той е най-голямото от общо седем деца. Майка му е жестока, властна и силно религиозна жена, което поражда у Маслоу омраза към религията и Бог. Баща му е любител на алкохола, лекото поведение и дрязгите и поради това постоянно натяквал на сина си, че е уродлив и глупав.

През 1934г. А. Маслоу завършва Уисконския университет като доктор по психология, а по-късно работи в Колумбийския университет заедно с Торндайк. След това в Бруклинския колеж се запознава с Ерих Фром, Адлер, Карен Хорни и др. психолозикоето спомага за оформянето на хуманистичните му възгледи. За кратко време Маслоу се занимава и с психоанализа.

За времето от 1951 до 1961г. той е завеждащ катедра „Психология” при университета Брандис, след което става професор в същия университет.

Маслоу е известен най-вече като изследовател на мотивацията. Предложената от него „Пирамида на потребностите” е направо като негова „визитна картичка”. Ключови понятия в теорията на Маслоу са „самоактуализация” (висша потребност на човека да развива своя потенциал) и „самоактуализираща се личност”. Съобразно Маслоу, голяма част от човечеството не може да прояви своята висша природа без да е налице удовлетворение на низшата – базовата. По този начин потребността от самоактуализация се проявява само у 1-2% от хората. Нежеланието на човека да реализира своите природни способности Маслоу нарича „Комплекс на Йон”.

Голяма част от работата на Маслоу е посветена на изследване на хората, достигнали в своя живот до самоактуализация, тези, които може да се считат за здрави в психическо отношение. Както той изяснява, за такива хора са присъщи следните характеристики:
– обективно възприятие на реалността;
– пълно приемане на собствената природа;
– увлеченост и себеотдайност по каквото и да е дело;
– простота и естественост на поведението;
– потребност от самостоятелност, независимост и възможност някъде да се уедини, да е сам;
– доброжелателно и съчувствено отношение към хората;
– липса на конформизъм;
– демократичен тип личност;
– творчески подход към живота;
– високо равнище на социален интерес;

Най-известната работа на Абрахам Маслоу е „Теория на човешката мотивация”.

За Вас подготви: психолог Л. Боянова

Четете е-списание “Психика” на сайта ни: КЛИК

Последвайте е-списание “Психика” във Facebook на: 

https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top