училищеОтново на училище

Ученическите години са най-важният период от живота на всяко дете. Настъпването на първия учебен ден е изпълнено с много вълнения за учениците, родителите, учителите. След отминаването на тръпката от първия учебен ден обаче може да се случи нещо друго. Почти всеки родител поне веднъж се е сблъсквал с въпроса „Защо детето не желае да отиде на училище?“.

Това на свой ред води до активното търсене на отговорите на въпроси като: „Какво предопределя занижения интерес към учебния процес?“ и „Какво да се направи, че ученикът отново да тръгне с желание на училище?“.

По отношение на първия въпрос би могло да се изведат следните проблемни области, формиращи отношението на учениците към училището:

1. Неразбирателства с учителя.

Важно е и особено в първите години на обучението в училище, детето да срещне добър, умен и творчески настроен учител. Отношението между ученика и учителя формира и отношението към самото училище. Затова конфликт с учителя може да прерасне в неприязън и към училището. Често пъти учениците знаят как да настройват родителите срещу учителите. Но крайният резултат от това е единствено задълбочаване на неприязънта към училището. В последствие дори учителят да е добър, детето е неспособно да дисциплина и развитието му се спъва. Ето защо е важно да се търси сътрудничество с учителите.

2. Раздяла с дома.

Домът е мястото, където детето е обичано и всички винаги му обръщат внимание. Но с тръгването на училище това се промня. Ролята на ученик вече не предполага такъв тип взаимоотношения, в които само един ученик да е идеален център на внимание от страна на всички останали. Това може да доведе до нежелание да се ходи на училище, а от там и до отрицателно отношение и към училището, и към учебно-възпитателния процес. При такъв проблем е нужно внимателно обяснение на различните неща, които се правят у дома и на училище.

3. Самота.

Някои деца са по-затворени и по-трудно си намират приятели. Те, отивайки на училище, виждат в междучасието как съучениците им си общуват и дружат, градят популярност, играят и т.н. Това, че няма как да правят същото, заради затвореността, довела до липса на приятели, кара някои деца да свързват училището със самотността си. В резултат отново следва отрицателно отношение към училището. Тук е ролята на училищния психолог. Може да бъде потърсен с молба да спомогне за социализацията на малкия ученик.

4. Страх от агресивно настроени ученици.

В тези случаи отрицателното отношение към училището се гради на база на страха от сблъсъка с едно или няколко по-агресивни деца. Постоянното попадане в нарочно предизвикваните от агресора конфликтни ситуации доста успешно предизвикват откровено намразване на училището. Ако въпреки усилията на училищната администрация и училищния психолог, проблемът продължава, то най-правилното е да се смени училището. За съжаление има агресивни деца, чиито родители не се намесват да възпират неуместното им поведение, заради липсата на санкции от страна на държавата. Поради това въпросната агресия у детето им се затвърждава за постоянно.

5. Проблеми, произтичащи от Специалните образователни потребности (СОП).

Децата със СОП често се сблъскват в училище с повече трудности, отколкото останалите. Те не винаги са приемани от класа. Не са рядкост и случаите, когато съучениците им не проявяват разбиране по отношенията на посещенията им при училищния психолог, педагогическия съветник, ресурсния учител. Може да се сблъскат с подигравки относно начина и скоростта, с които те усвояват учебния материал. Може да е обект на одумване и цялостното им поведение, което може да се дължи на AHDH, аутизъм и други. Така се формира отново отрицателна нагласа към училището и нежелание от страна на такива ученици да го посещават. В такъв случай може да се обсъдят с Директора варианти за преминаване на ученика самостоятелна форма на обучение.

Автор: психолог Людмила Боянова

Последвайте е-списание „Психика“ във Facebook на: https://www.facebook.com/psihika.spisanie/

Споделете в:
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети.
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.