Политика за сигурност

политика

Тази политика за сигурност е свързана с Общите условия, публикувани на сайта, но не е неразделна част от тях, тъй като не регламентира права и задължения, а има за цел единствено да обясни какви лични данни обработваме, по какъв начин, с каква цел и какви са приложимите мерки за сигурност. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които клиентите и потребителите ни, имат във връзка с обработването на лични данни от страна на „Алетейя“ ЕООД, с ЕИК 203247004, регистрация по ДДС № BG203247004, адрес: гр. София, ул. Хубча № 8, ет.1, офис А1, имейл адрес: office@e-psiholog.eu . Настоящата политика описва как и защо обработваме личните данни, предоставени от Вас на нашия сайт, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с тях. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на приложимото законодателство в сферата на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за сигурност се прилага за:

Сайт и форум за домейн с всички негови подстраници: https://www.e-psiholog.eu, наричани по-долу в текста за краткост: сайт.

Лична информация (лични данни)

се отнася до всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентификация, контакт или намиране на лицето, към което се отнася тази информация.

Личните данни, които са били подложени на псевдонимизация, но които могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, поради което също са защитени.

Личната информация не включва информация, която се събира анонимно (тоест без идентификация на отделния потребител) или демографска информация, която не е свързана с идентифицирано лице.

Анонимна информация, която не позволява да се идентифицира физическото лице, не подлежи на защита.

Каква лична информация се събира?

Ние не събираме лични данни от Вас, освен ако Вие, Ваш законен представител или упълномощено от Вас лице не ни ги предостави доброволно. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие.  

Можем да събираме основна информация за потребителски профил от всички наши посетители. Ние събираме следната допълнителна информация единствено от клиентите ни: имена, ЕГН за физически лица, ЕИК за фирми,  телефонен номер и имейл адрес, адрес за контакт и естеството на услугите, който клиентът възнамерява да закупи или закупува.

Ние се стремим да гарантираме безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата онлайн, поради което съзнателно не събираме или обработваме лични данни на деца на възраст под 18 години, освен в случай че сме получили съгласие от страна на родителите.

Какви организации събират информацията?

В допълнение към прякото ни събиране на информация, нашите доставчици на услуги – трети страни (като примерно банки, компании, предоставящи платежни услуги), които могат да предоставят такива услуги като разплащателни, кредитни и други услуги, могат да събират тази информация от нашите потребители и клиенти. Ние не контролираме как тези трети страни използват такава информация, но ги молим да разкрият как използват лична информация, предоставена им от потребители и клиенти. Някои от тези трети страни могат да бъдат посредници, които действат единствено като връзки във веригата и не съхраняват, не запазват или не използват по никакъв начин информацията, която им е предоставена.

Как сайтът използва лична информация?

Използваме лична информация, за да персонализираме сайта, да правим подходящи предложения за услуги и да изпълняваме заявки за покупка и продажба на услуги на сайта. Можем да изпращаме имейли на потребители и клиенти относно проучвания или възможности за покупка и продажба на услуги на сайта или информация, свързана с темата на сайта. Можем също така да използваме лична информация, за да се свържем с потребители и клиенти в отговор на заявка за регистрация за услуга, конкретни запитвания или да предоставим искана информация.

Какви лични данни се събират и защо:

Коментари

Когато потребителите оставят коментари на сайта, се събират данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на потребителя и низа на агента на потребителския браузър, за да се помогне за откриването на спам.

Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да се види дали го използвате. Правилата за сигурност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като се одобри коментара ви, снимката на потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на коментара ви/съобщението ви на сайта.

Файлове

Ако качите изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Потребителите на сайта могат да изтеглят и извличат данни за местоположението от изображения в сайта.

Контактна форма

Ако желаете, можете да попълните в профила си данни за имейл за технически контакт. Попълнените данни не се използват за маркетингови цели, а само за подобряване на техническото обслужване, за целите на контакт във връзка с информацията за услуги и за извършването на регистрация за услуга на сайта. Дава се право да се откаже получаването на уведомителните имейли към клиенти и потребители, както и други права, които са изброени по-долу в настоящата Политика за сигурност .

Бисквитки

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица   “Алетейя” ЕООД е приела и Политика за бисквитки, публикувана и достъпна на Сайта. Ние може да събираме и обработваме информация чрез бисквитки. Тези бисквитки помагат да се направи правилно функционирането на сайта, да се направи сайта по-сигурен, да се осигури по-добро потребителско изживяване, да се разбере как работи сайтът и да се анализира къде се нуждае от подобрение. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте нашата: Политика за бисквитки.

Вградено съдържание от други сайтове

https://e-psiholog.eu/ и всички негови подстраници съдържа вградено съдържание от други уебсайтове. Моля, обърнете внимание, че когато кликнете върху такова вградено съдържание, вие се премествате на друг сайт. 

Вградено съдържание това е например видеоклипове, изображения, статии, линкове, връзки към други сайтове и така нататък. Вграденото съдържание от други сайтове се държи по същия начин, както ако потребителят е посетил другият сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват „бисквитки“, да интегрират допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него. 

Съветвам ви да прочетете политиката за сигурност, политиката за бисквити и условията за ползване на тези свързани сайтове, тъй като те може да се различават от тези на https://e-psiholog.eu/

Анализи

За да се гарантират правата Ви, не се събират и не се обработват лични данни за никакви видове анализи, а също и такива, които:

– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

Колко дълго ще се пазят данните ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да се разпознават и одобряват коментарите за последващи действия, вместо да се държат в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на сайта, се съхранява и личната информация, която предоставят в потребителския си профил.

Във всички останали случаи, включително, но не само за сключен договор за услуга за продажба от разстояние, личната информация се съхранява не по-малко от 5 години.

Какви права имате върху данните си

Ако имате профил на сайта или сте оставили коментари, можете да поискате да получите всички данни, които сте предоставили. Можете също така да поискате да се изтрият всички лични данни, които сте предоставили. Това, според действащото законодателство, не включва данни, които има задължение да се пазят за административни, правни или охранителни цели. За получаване на допълнителна информация или за изтриване, може да използвате предоставената форма за връзка (office@e-psiholog.eu) или която и да е друга форма за връзка с “Алетейя” ЕООД, която ви е удобна.

Ето пълен списък на всички права, от които можете да се възползвате по всяко време като се свържете с Алетейя ЕООД на имейл office@e-psiholog.eu или по друг начин, който Ви е удобен:

 

– Право на информираност – настоящата Политика за сигурност цели да информира подробно за обработването на личните данни на потребителите и на клиентите. Когато има риск за нарушение сигурността на личните данни, администраторът е длъжен да уведоми потребителите и клиентите за естеството на нарушението, какви мерки са предприети за отстраняването му, също и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. Субектът на данни може да поиска информация относно всички получатели, на които са били разкрити личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

 
– Правото на достъп – потребителите и клиентите имат право да получат потвърждение дали се обработват техни лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата във връзка с това и ако това е така – могат да получат достъп до данните си. Също и до следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до “Алетейя” ЕООД. В този случай, “Алетейя” ЕООД предоставя копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.
– Право на поправка – потребителите и клиентите имат право да коригират и допълват своите лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Нерегистрираните потребители могат да получат тази информация като отправят искане до администратора. Като субект на лични данни потребителите и клиентите имат право да поискат коригиране или допълване на личните си данни, които са неточни/неактуални или непълни. За тази цел трябва да подадат отделно искане. На това искането ще бъде отговорено от страна на администратора писмено на предоставения от потребителите и клиентите електронен адрес.
– Правото на ограничаване на обработката – Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Ограничаването се допуска в следните случаи:
 • когато потребителите и клиентите считат, че личните им данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;
 • когато обработването на личните данни на потребителите и клиентите е неправомерно, но не желаят те да бъдат изтрити, а желаят само да бъде ограничено използването им;
 • когато администраторът не се нуждае повече от личните данни на потребителите и клиентите за целите на обработването, но потребителите и клиентите, като субект на данните, ги изискват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • когато потребителите и клиентите са възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

– Право за уведомяване на трети лица – в случай че е приложимо, потребителите и клиентите имат право да поискат от администратора на техните лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на техни лични данни.

– Правото на възражение срещу обработването – потребителите и клиентите имат право да възразят по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, “Алетейя” ЕООД ще разгледа постъпилото искане и ако е основателно, ще го изпълни. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме за това.

– Право на преносимост на данните – потребителите и клиентите имат право да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на “Алетейя” ЕООД, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение, или обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта и неговите подстраници данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

– Право на възражение – потребителите и клиентите имат право да възразят по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, “Алетейя” ЕООД ще разгледа постъпилото искане и ако е основателно, ще го изпълни. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме за това.

– Право на жалба до надзорен орган: потребителите и клиентите имат право да подадат жалба срещу “Алетейя” ЕООД (администратор на данни) до надзорния орган, ако считат, че обработването на лични данни, отнасящи се до тях, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518. 
– Право на оттегляне на съгласието – потребителите и клиентите имат право, по всяко време, да оттеглят съгласието си, което са дали във връзка с обработването на лични данни на основание предходно тяхно съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамента за обяви и оферти по имейл, абонирането за които става на базата на личното желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието). В случай на оттегляне на съгласие, “Алетейя” ЕООД има право да поиска самоличността на заявителя да бъде проверена с цел установяване на идентичността с лицето, за което се отнасят данните.
– Право на изтриване („да бъдеш забравен“) – Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато потребителите и клиентите са оттеглили своето съгласие;
 • когато потребителите и клиентите са възразили срещу обработването на лични данни  и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Имайте предвид, че можем да откажем изтриване на част или всички лични данни в случаите, при които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Ще бъдете своевременно информирани за това. Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

Как потребителите и клиентите могат да коригират неточности в личната информация?

Потребителите и клиентите могат да се свържат с “Алетейя” ЕООД за актуализиране на лична информация за тях или за коригиране на неточности, като ни изпратят имейл на: office@e-psiholog.eu , формата за контакт на сайта или по друг начин, който им е удобен.

Как се използва информация за вход?

Информация за вход, включително, но не само IP адреси, интернет доставчици и типове браузъри, се използва, за да се анализират тенденциите, да се администрира сайта, да се проследява движението и използването на потребителя и да събира широка демографска информация.

С кого се споделят вашите данни

Личните данни може да бъдат предоставени само по реда на спазване на българското законодателство на имащите право по закон на това.

Коментарите на потребителите и клиентите могат да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

 

Точност на информацията 

“Алетейя” ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от потребителите и клиентите данни, не извършва и проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, “Алетейя” ЕООД умолява да бъде уведомена незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта и всички негови подстраници да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

Какви партньори или доставчици на услуги имат достъп до лична информация от потребителите и / или клиентите на сайта?

По силата на писмени договорни отношения има и/или ще се влиза в партньорства с редица доставчици. Такива доставчици могат да имат достъп до определена лична информация при необходимост и при спазване на законовите изисквания за това. Нашата политика за сигурност не обхваща правото на събиране или използване на тази информация от страна на партньори и доставчици на услуги. Разкриване на лична информация е допустимо единствено в случаите да се спази законът. Ние ще разкрием лична информация, за да се съобразим със съдебно разпореждане или призовка или искане от правоприлагаща агенция за освобождаване на информация. Също така ще разкрием лична информация, когато това е разумно необходимо, за да защитим безопасността на нашите потребители и клиенти.

Как се съхранява лична информация?

Лична идентифицирана информация, се съхранява сигурно, при спазване на действащото законодателство и не е достъпна за трети лица или служители, с изключение на използване, както е посочено по-горе.

Какви възможности са на разположение на потребителите и клиентите по отношение на събирането, използването и разпространението на информацията?

Потребителите и клиентите могат да заявят своите предпочитания, както и да се откажат да получават нежелана информация от нас или да се свързват с нас и / или нашите доставчици и свързани агенции, като отговарят на имейли според инструкциите или като се свързват с нас на: office@e-psiholog.eu, формата за контакт на сайта или по друг удобен за тях начин.

Как се защитават вашите лични данни

Полагат се всички усилия да бъде спазено действащото законодателство в сферата на защитата на личните данни, като се осигури надежден и сигурен сайт. 

Всички наши служители биват запознавани с нашата политика и практики за сигурност. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Чувствителната информация, като банкови данни и други, е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет.

Контакт с “Алетейя” ЕООД, отговорно лице по защита на данните

За отправяне на въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да се обърнете към “Алетейя” ЕООД, чрез формата за контакт, налична в Сайта или посредством някоя от посочените форми за контакт:

имейл: office@e-psiholog.eu

телефон: 0886 677 325

“Алетейя” ЕООД, ЕИК:203247004, № по ДДС: BG203247004, адрес: гр. София, ул. Хубча № 8, вх. 1, ет. 1, ап. А1 

Въпреки че предприемаме разумни търговски мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни, те може да са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се състоят и не носим отговорност към потребителите или клиентите за всякакви подобни събития, които са извършени от трети лица, въпреки полаганите от нас усилия за предотвратяване на такива събития.

Какво се случва, ако политиката за сигурност се промени?

Настоящата Политика е последно обновена на 31.07.2022 г. Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани.

Ако обаче променим политиката си за сигурност по начин, който може да доведе до разкриване на лична информация, която посетител или оторизиран клиент по-рано е поискал да не бъде разкрита, ние ще се свържем с такъв потребител или клиент, за да позволим на такъв потребител или клиент да предотврати такова разкриване.

Scroll to Top