"Алетейя" ЕООД и е - списание "Психика" ви канят на безплатен уебинар:

Осъзнато сънуване (ОС) - БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

Безплатен уебинар!
Акценти: Като термин осъзнатото сънуване е въведено за пръв път от холандския психиатър Фредерик ван Еден (1860—1932). Но първото доказателство за ОС е получено едва през 70-те години на XX век от британския психолог Кейт Хеърни. Няколко години по-късно американският психофизиолог Стивън Лаберж, независимо от Хеърни, разработва подобна техника, като част от докторската си дисертация. През 80-те години на XX век са получени още научни доказателства, потвърждаващи съществуването на осъзнато сънуване. В психологията то се ползва за самоанализа и самопознание, за изработване на увереност, за справяне с фобии и страхове, с кошмари - до колкото може да се проектират ситуации, в които човек безопасно да отработи свои реакции и при необходимост да променя сюжетната линия.
Темите, които ще бъдат разгледани, са:

1. История на осъзнатото сънуване.
2. Същност на съня.
3. Разпознаване на осъзнат сън.
4. Как да се озовем в осъзнат сън и да го запомним.
5. Как да конструираме сюжет в осъзнат сън.
6. Въпроси и отговори.
Бонус: Достъп до специализирана фейсбук група с над 8 хиляди участници.

Водещ: психолог Людмила Боянова

ТАКСА: БЕЗПЛАТНО

Заяви сега своя БЕЗПЛАТЕН линк към уебинара като попълниш следната:психолог Людмила БояноваВодещ: Психолог Людмила Боянова.

Притежава магистърска степен по икономика и магистърска степен по психология. Професионално с икономика и бизнес се занимава от 2003 г., а с психология- от 2009г. От 2017 година и към настоящия момент е издател, главен редактор, уеб дизайнер и колумнист в е-списание за психология "Психика". Притежава компетентност в редица области, сред които: психология на личността, психодиагностика, консултативна психология, психология на развитието в детско-юношеската възраст, социално – психологически тренинг, трансперсонална психология, когнитивна психология, психология на влиянието, мотивация на поведението, клинична психология, управление на човешките ресурси и работната заплата, бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси, информационни системи в управлението на човешките ресурси, предприемачество и още много други.
BulgarianEnglish
Scroll to Top